v

參展藝術家
藝術家
藝術家
沈宏錦 Shen Hong-Chin (1)
唐國樑(13)
吳士偉 Wu Shi-Wei(7)
小魚Xiao-yu(6)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(27)
油畫(1)
彩墨(1)
水墨(9)
陶瓷(16)

展覽
「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
2015/04/11 - 2015/05/03
敦煌畫廊


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068910
吳士偉 Wu Shi-Wei
陶藝瓷器
青花色(一壺六杯) -
2015

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068908
吳士偉 Wu Shi-Wei
陶藝瓷器
青花茶具組(一壺六杯一茶承一茶罐) -
2015

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068895
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
春意好 -
2015
35x18 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068907
吳士偉 Wu Shi-Wei
陶藝瓷器
茶具一組(六杯一壺一茶承) -
2015

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068896
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
清無塵 -
2014
35x18 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068893
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
雪月芳菲 -
2014
35x18 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
068894
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
銜月 -
2014
35x18 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
 

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.