v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2006(1)
2015(15)
2014(11)
2013(3)
2012(11)
2011(3)
2010(17)
2009(17)
2008(4)
2007(2)
2006(3)
2000(1)
材質分類
材質分類
彩墨(39)
水墨(45)
陶瓷(3)
作品主題
作品主題
凝脂(1)
凝華(1)
縈思(1)
繁香倚石(1)

藝術家
吳士偉 Wu Shi-Wei 1957


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
067066
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
丹枝綺霞 -
2006
160x53

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

069040
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨絹布
水草魚戲圖 -
2015
59.5x18 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068825
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
石之供養 -
2014
29x19.5 cm x4

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
068298
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
如花間 -
2013
78x51

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「敦煌畫廊‧藝術季」六人展
067349
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
別有春 -
2012
80.5x53cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「台灣.新視力」吳士偉│洪江波│魏禎宏│沈宏錦 聯展
066236
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
妍姿 -
2009
65x68

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066231
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
妍華 -
2010
96x65

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
069041
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨絹布
弄萍 -
2015
18.5x70cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068297
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
折芳馨兮 -
2013
96x66

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「敦煌畫廊‧藝術季」六人展
「青田藝術季」六人展
067075
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
芳馥 -
2008
25.5x226

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

芳菲傳馨-吳士偉作品集

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.