v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2006(1)
2015(15)
2014(11)
2013(3)
2012(11)
2011(3)
2010(17)
2009(17)
2008(4)
2007(2)
2006(3)
2000(1)
材質分類
材質分類
彩墨(39)
水墨(45)
陶瓷(3)
作品主題
作品主題
凝脂(1)
凝華(1)
縈思(1)
繁香倚石(1)

藝術家
吳士偉 Wu Shi-Wei 1957


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068298
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
如花間 -
2013
78x51

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「敦煌畫廊‧藝術季」六人展
068297
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
折芳馨兮 -
2013
96x66

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「敦煌畫廊‧藝術季」六人展
「青田藝術季」六人展
068299
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
挹清芬 -
2013
81x78

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「敦煌畫廊‧藝術季」六人展
 

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.