v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(304)
創作年代
創作年代
2016(21)
2015(9)
2014(8)
2013(78)
2012(17)
2011春(4)
2011(8)
2010(26)
2009(22)
2008(1)
2007(2)
2006(5)
2005(2)
2002(3)
2001(1)
2000(5)
1999(2)
1996(3)
1995(10)
1993(2)
1991(3)
1990(2)
1988(2)
1986(4)
材質分類
材質分類
彩墨(5)
水墨(59)
陶瓷(7)
書法(48)
篆刻(185)
作品主題
作品主題
一笑寥廓(1)
一彈再三嘆(1)
人生實難(1)
千古寂寥(1)
千起千落(1)
大吉祥(1)
大塊噫氣(1)
大歡喜(1)
小得意(1)
不知端倪(1)
不容捉摸(1)
切玉削鐵(1)
日入千金(1)
出入大吉(1)
四顧何茫茫(1)
白楊多悲風(1)
白露霑野草(1)
如意(1)
安身立命(1)
自嵯峨(1)
行雲流水(1)
何不秉燭游(1)
良夜無夢(1)
坦蕩蕩(1)
居之安(1)
忽如遠行客(1)
招財利市(1)
金千萬(1)
思無邪(1)
美者顏如玉(1)
美意延年(1)
音響一何悲(1)
時見美人(1)
除一切苦(1)
執子之手與子偕老(1)
將以遺所思(1)
惆悵山阿(1)
清水出芙蓉天然去雕飾 白鷗沒浩蕩萬里誰能馴(1)
清淨(1)
處厚(1)
陶然天真(1)
寒山寒(1)
無恙(1)
無盡藏(2)
閒筆墨(1)
意態橫出(1)
新聲妙入神(1)
賞花人(1)
賢愚各自得志(1)

藝術家
小魚Xiao-yu 1947


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev123NextLast
065802
小魚Xiao-yu
篆刻銀
一身汗
2010
印面2.1x2.1

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065806
小魚Xiao-yu
篆刻陶瓷
三千大千世界
2010
印面3.5x3.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065789
小魚Xiao-yu
篆刻銀
大福
2010
印面1.5x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065790
小魚Xiao-yu
篆刻銀
不得已
2010
印面2.1x2.1

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065791
小魚Xiao-yu
篆刻銀
天地一沙鷗
2010
印面2.1x2.1

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065792
小魚Xiao-yu
篆刻銀
吉祥
2010
印面1.6x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
066313
小魚Xiao-yu
水墨設色紙本
同行 -
2010
69.5x137

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

066385
小魚Xiao-yu
水墨設色紙本
次第盛開 -
2010
69.5x137

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「無盡藏」小魚書畫篆刻(陳潔晧印鈕)展
065793
小魚Xiao-yu
篆刻銀
百千億
2010
印面2.5x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065794
小魚Xiao-yu
篆刻銀
夜瞑日作
2010
印面2.7x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
FirstPrev123NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.