v
ALL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
作品目錄
材質分類
材質分類
油畫(1831)
綜合媒材(111)
壓克力顏料(5)
素描(26)
水彩(104)
粉彩(18)
膠彩(41)
版畫(273)
攝影(160)
彩墨(127)
水墨(557)
工筆(84)
漆畫(4)
扇面(1)
雕塑(343)
印材(1)
陶瓷(300)
針筆(46)
書法(160)
篆刻(186)
其他(926)
其他(8)

敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
065538
劉楓華 / 劉勇│Liu feng-hua/ Liu Yong
陶藝土塑燒 综合媒材-油彩
新兵馬俑-夢露系列 編號1
2009
32x36x110

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

劉楓華、劉勇作品欣賞
065549
劉楓華 / 劉勇│Liu feng-hua/ Liu Yong
陶藝土塑燒 综合媒材-油彩
新兵馬俑-夢露系列 編號19
2008
16 x18 x60

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

065388
唐國樑
陶藝
小碳爐
2009
13x13x13.5(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

065392
唐國樑
陶藝
白底刻花小茶倉
2009
8.5x8.5x9.5(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展
065390
唐國樑
陶藝
色土貼花蓋盒
2009
13x13x8.5(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展
065402
唐國樑
陶藝
青瓷小壺
2009
9x13.5x9(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展
065400
唐國樑
陶藝
青瓷刻花圓盤
2009
20.5x20.5x4.2(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展
065401
唐國樑
陶藝
青瓷蓮蓬茶壺座
2009
11.2x11.2x4(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

065399
唐國樑
陶藝
柴燒茶倉
2009
13x13x11.5(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展
065386
唐國樑
陶藝
特白瓷壺海杯組
2009
16x11x17.5(h)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

煮雲茗香--書畫、品茗、陶藝展

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.