v

參展藝術家
藝術家
藝術家
李青萍Li Qing-Ping(24)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(24)
油畫(24)

展覽
「心象」李青萍的心靈世界
2015/09/05 - 2015/09/20
敦煌畫廊


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev123NextLast
063810
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
大雨滂沱

37x84cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061241
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
天幕
1998
76x53cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061247
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
心靈的迴響
1998
76x53.2

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061255
李青萍Li Qing-Ping
油畫纖維板
伊人
1980-90
37x80cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061242
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
色彩大撞擊
1988
60.8x76.8

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061238
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布

1998
75x52.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061251
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
村莊
1990
37.8x25.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061246
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
命運
1989
75x53.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061244
李青萍Li Qing-Ping
油畫畫布
抽象
1993
53.2x75.2

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
061256
李青萍Li Qing-Ping
油畫木板
抽象
1980-90
46x50cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

李青萍作品欣賞
「心象」李青萍的心靈世界
FirstPrev123NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.