v

參展藝術家
藝術家
藝術家
楊善深(31)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(31)
水墨(21)
書法(10)
作品主題
作品主題
天地悠悠(1)
百草競春華(1)

展覽
「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
2011/07/16 - 2011/07/31
敦煌畫廊


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev123NextLast
066826
楊善深
水墨設色紙本 卷軸
三猿楓樹圖 -
1988
187x97

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
067011
楊善深
水墨設色紙本
山水 -
1983
37x90

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
066891
楊善深
水墨設色紙本
天地悠悠 -雙侶
1985
34x79

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
066772
楊善深
水墨設色紙本
日照千峰 -
1979
92.5x46

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
067010
楊善深
水墨設色紙本
百草競春華 -玫瑰花
1983
畫34x33書法34x33

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
066890
楊善深
水墨設色紙本
枕藉雙侶 -
1985
27x53

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
064127
楊善深
水墨設色紙本
玫瑰
畫1984字1985年
畫45x30,書法45x30

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
064537
楊善深
水墨設色紙本
俠侶
1988
94x33

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
066453
楊善深
水墨設色紙本
侶 -
1990
68X14

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
066889
楊善深
水墨設色紙本
春山行 -
1987
畫32.7x68書法33x32

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「春風餘韻」楊善深書畫藝術回顧展
FirstPrev123NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.