v

參展藝術家
藝術家
藝術家
曾己議Tseng chi-yi(5)
沈宏錦 Shen Hong-Chin (2)
吳士偉 Wu Shi-Wei(4)
小魚Xiao-yu(2)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(13)
油畫(2)
水彩(5)
彩墨(1)
水墨(5)

展覽
「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
2015/01/24 - 2015/02/08
敦煌畫廊


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068828
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2014
38.5x28.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
068829
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2014
28.5x38.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
068836
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2015
57x38.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
068790
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
櫻之一 -
2014
92x91 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
068788
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
櫻之二 -
2014
92x91 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
 

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.